Πώς βλέπει ο Κρόνος τον πλανήτη Ουρανό

😯Πώς βλέπει ο Κρόνος τον πλανήτη Ουρανό..

😱Στις 19/07/2013 η διαστημοσυσκευή Cassini φωτογράφησε τον Ουρανό. Ναι η μπλε τελίτσα που βλέπετε!

Πηγή: NASA