Πως θα φαινόταν η Ρωσία στον Πλούτωνα?

🆒Πως θα φαινόταν η Ρωσία στον Πλούτωνα❓

🤯Εεε.. βασικά αυτό δεν γίνεται.. Η Ρωσία είναι περίπου 400 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα μεγαλύτερη από τον Πλούτωνα! (έκταση)

🇬🇷🇬🇷🇬🇷Περίπου 3 Ελλάδες μεγαλύτερη!