Πάτρα, Αίγιο, Ναύπακτος από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

Πάτρα, Αίγιο, Ναύπακτος…

🌉Και φυσικά η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου!

🛰Από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό!