Ο Φόβος από την επιφάνεια του Άρη!

🧐Αυτό που βλέπουμε είναι η επιφάνεια του Άρη και η άσπρη κουκίδα πάνω είναι το φεγγάρι του, ο Φόβος!

😨Ο Φόβος είναι ο μεγαλύτερος φυσικός δορυφόρος του Άρη. Καλά άλλον έναν έχει αλλα είναι πολύ μικρός.. Ο Δείμος (τρόμος)

📸Φωτογραφία από το Curiosity Rover μέσα στον κρατήρα Gale!

Πηγή: NASA Mars Curiosity