Ο Κρόνος με τα 4 από τα 83 φεγγάρια του!

😯Ο Κρόνος με τα 4 από τα 83 φεγγάρια του!

🌌Τιτάνας, Τηθύς, Διώνη και Ρέα! (Από πάνω προς τα κάτω)

Πηγή:Space Time With Robert