Ο Γαλαξίας NGC 1055

🙂Όταν το σύμπαν σου χαμογελάει!

🌌Αυτός είναι ο NGC 1055. Ένας σπειροειδής γαλαξίας 55 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά μας στον αστερισμό Κήτος!

✨Τα τόσο φωτεινά αστέρια που βλέπουμε στην φωτογραφία είναι εντός του Γαλαξία μας (Milky Way).

😮Τα αστέρια και ο γαλαξίας συνθέτουν ένα κοσμικό χαμόγελο!

Πηγή: 📸Nicolas Rolland and Martin Pugh, NASA, Wikipedia