Ο Γαλαξίας M94 από το Hubble!

🌌Ο Γαλαξίας M94 από το Hubble!

😳Το φωτεινό “μπλε δαχτυλίδι” που βλέπουμε εξωτερικά στον γαλαξία είναι αστέρια “νεογνά” ηλικίας μικρότερης των 10 εκατομμυρίων ετών!

💥Αυτό μας λέει ότι πιθανότατα ο Γαλαξίας είχε σχετικά πρόσφατα μια αστρική έκρηξη (supernova), άρα βιώνει μια εποχή γρήγορης γέννησης αστεριών!

📌Βρίσκεται 15 εκατομμύρια έτη φωτός μακριά μας και έχει διάμετρο 30 χιλιάδες έτη φωτός!

Πηγή: NASA,ESA,Hubble