Ο γαλαξίας Μάυρο Μάτι

🆒Ο γαλαξίας Μάυρο Μάτι ή Μεσσιέ 64 (NGC 4826)!

🌌Είναι σπειροειδής γααξίας και βρίσκεται μακριά μας 20 εκατομμύρια έτη φωτός στον αστερισμό Κόμη Βερενίκης!

🤔Αν και φαίνεται ότι είναι ένας τυπιικός σπειροειδής γαλαξίας, η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική!

🌌Στον Μεσσιέ 64 το διαστρικό αέριο στις εξωτερικές περιοχές του περιστρέφεται σε αντίθετη κατεύθυνση από το αέριο και τα άστρα στις εσωτερικές περιοχές!

👨‍🚀Αυτό θεωρούν οι επιστήμονες είναι αιτία για την πολύ μεγάλη γέννηση Άστρων στα σύνορα των 2 περιοχών! (που κινούνται αντίθετα)

⬅➡Η αιτία της αντίθετης κατεύθυνσης των 2 περιοχών θεωρείται ότι είναι αποτέλεσμα της συγχώνευσης του Μεσσιε 64 με κάποιον γαλαξία δορυφόρο του!

Πηγή: NASA, Hubble telescope, Wikipedia