Οι χιλιάδες γαλαξίες που μας έδειξε το James Webb

🙄Λοιπόν, πιάστε έναν κόκκο άμμου όσοι είστε παραλία. Όσοι δεν είστε.. νοητά (και εγω μαζί)!

🙋‍♀️🙋‍♂️Σηκώστε το χέρι σας (με τον κόκκο) προς τον ουρανό!

🥶Ε ο κόκκος σε σχέση με τον ουρανό είναι αυτό που μας έδειξε χθές η 1η φωτογραφία του JAMES WEBB με τους χιλιάδες γαλαξίες!

💫ΑΠΕΡΑΝΤΟΣΥΝΗ💫

Πηγή: NASA / ESA, Passione Astronomia