Οι Πυλώνες της Δημιουργίας JAMES WEBB

Οι Πυλώνες της Δημιουργίας γεμάτοι αστέρια από το JAMES WEBB!

cedit: NASA/ESA/CSA

Οι Πυλώνες της δημιουργίας είναι μια περιοχή στο Νεφέλωμα του αετού που φωτογράφησε το Hubble το 1995.

Τώρα με την υπέρυθρη ματιά του Webb διακρίνονται τα χιλιάδες αστέρια με ευκολία.

Οι πυλώνες είναι μια περιοχή που “κολώνες” από σκόνη και αέρια φτάνουν σε έκταση 4-5 ετών φωτός.

Είναι περιοχή γέννησης αστεριών και σε απόσταση 6 χιλιάδων ετών φωτός από την Γη.