Λες και τα κλαδιά του δέντρου εκπέμπουν το Σέλας!

🆒Λες και τα κλαδιά του δέντρου εκπέμπουν το Σέλας!

💖Η τέλεια λήψη την τέλεια στιγμή!

🤗Φωτογραφία από το Instagram μας https://www.instagram.com/cool_spacecraft/

📸Φωτογράφος: Alyn Wallace, Ισλανδία, 03/2017