Η 1η πανοραμική φωτογραφία της επιφάνειας του Άρη

🆒Και 1η πανοραμική φωτογραφία της επιφάνειας του Άρη απο το Perseverance!

Πατήστε στη φωτογραφία και κάντε ζουμ!

😲😲😲Τυχεροί όσοι τη δούν απο pc!