Η τέλεια στιγμή!

😲Την τέλεια στιγμή!

☀Το αστέρι μας πίσω από το κύμα της θάλασσας!

Πηγή: 📸Smitherspix (Shaun Smith)