Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

🆒Η γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου από το διάστημα! (Γέφυρα Χαρίλαος Τρικούπης)

💦Μέγιστο βάθος θεμελίωσης 65 μέτρα! (Κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας)

Πηγή: ISS Thomas Pesquet🧑‍🚀📸