Διαστημική φωτογραφία από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό!

🆒 Διαστημική φωτογραφία από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό!

😯Την φέρνω από το Instagram μας!
https://www.instagram.com/cool_spacecraft/

Πηγή: ISS