Διαστημική πληροφορία!

🆒Διαστημική πληροφορία!

🌑Η Σελήνη απομακρύνεται από τη Γη κάθε χρόνο 3,8 εκατοστά(cm)!

🕕Το αποτέλεσμα αυτού είναι η Γη να περιστρέφεται όλο πιο αργά και κατά συνέπεια να μεγαλώνει ο χρόνος που διαρκεί μια ημέρα! (Ένα 24ωρο)

🔮Σε 10 εκατομμύρια χρόνια (10.000.000) μία Γήινη ημέρα θα διαρκεί 24 ώρες και 33 λεπτά!

Πηγή: PNAS