Αφροδίτη 13

📸Φωτογραφία της επιφάνειας της Αφροδίτης!

🚕Μετά από 4 μήνες ταξίδι το Venera 13 προσεδαφίστηκε στην επιφάνεια της Αφροδίτης την 1η Μαρτίου 1981!

😯Το Venera 13 (Αφροδίτη 13) ήταν πρόγραμμα της Σοβιετικής υπηρεσίας διαστήματος!

🙄Το Venera 13 άντεξε 127 λεπτά (και πολυ ήταν) πριν καταστραφεί από τις ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας (457 °C) και πίεσης(90 ατμόσφαιρες)

😱Πίεση παρόμοια με αυτήν σε βάθος 900 μέτρων στον βυθό της θάλασσας!

🎙️Ααα έγινε και η πρώτη ηχογράφηση σε άλλον πλανήτη στην ιστορία!