Αυτό θα βλέπαμε αν με κάποιο τρόπο φτάναμε αρκετά κοντά στην “επιφάνεια” του Δία

🆒Αυτό θα βλέπαμε αν με κάποιο τρόπο φτάναμε αρκετά κοντά στην “επιφάνεια” του Δία!

📸Καλλιτεχνική απεικόνιση της NASA!

Πηγή: NASA